Kære læser

Inden du går videre er der nogle informationer vedrørende, hvordan du finder rundt i kataloget.

Du bladrer i kataloget ved at klikke i katalogets sider.

Ved at klikke et sted på siden kan du zoome ind, klikker du én gang til zoomer du ud igen.

I toppen af skærmen er der forskellige ikoner. Før musen over ikonerne og en hjælpetekst fortæller mere om hvad ikonet gemmer.

God fornøjelse

    ...